Glädja, stödja, skilja

Dessa tre verb har det gemensamt att de som synes slutar (eller kan sluta) på -ja, och j:ets ställning i svenskans ortografi är oklar. Vi kan börja med att lista de former där svenskan har ett val mellan j-formen och inte:

gläd(j)a, gläd(j)er, gläd(j)ande, gläd(j)as, gläd(j)s, gläd(j)andes
stöd(j)a, stöd(j)er, stöd(j)ande, stöd(j)as, stöd(j)s, stöd(j)andes
skil(j)de, skil(j)t, skil(j)d, skil(j)da, skil(j)s, skil(j)des, skil(j)ts

Vi ska analysera alla dessa former, genom tre korpora: Språkbankens korpus Äldre svenska romaner, Mediearkivet samt blogg.se. Vi får inkludera de långa passivformerna eftersom vi har med äldre material att göra. Siffrorna är j-former i procent:

gläd(j)a: 100, >99, >99
gläd(j)er: 8, 36, 79
gläd(j)ande: 100, >99, >99
gläd(j)as: 100, >99, >99
gläd(j)s: 0, 3, 33
gläd(j)es: 63, 95, 98 (j-formen går inte att skilja från genitiv av subst. ”glädje”)
gläd(j)andes: inga belägg, 100, 100

stöd(j)a: 96, 97, 97
stöd(j)er: 7, 43, 74
stöd(j)ande: 100, 99, >99
stöd(j)as: 60, 94, 93
stöd(j)s: inga belägg, <1, 7 (den j-lösa formen går inte att skilja från genitiv av subst. ”stöd”)
stöd(j)es: 0, 3, 7
stöd(j)andes: inga belägg, 100, 100

skil(j)de: 2, 41, 49
skil(j)t: 3, 18, 75
skil(j)d: 0, 2, 11
skil(j)da: 0, <1, 7
skil(j)s: 36, 94, 94
skil(j)des: 0, 23, 44
skil(j)ts: 0, 36, 62

Tendensen är väldigt tydligt: j-formerna ökar, och de är vanligare i det vardagligare bloggspråket än i det mer neutrala mediespråket. Det skiljer så mycket som 57 procentenheter mellan mediaspråket och bloggspråket vad gäller formen ”skil(j)t”.

Den bästa förklaringen till varför den här utvecklingen äger rum är väl analogi: infinitiven stavas hela tiden med j-former till den allra största majoriteten, och det drar med sig de övriga formerna. Verben med ja-ändelser har ju en struktur som är lite annorlunda än andra verb, i det att infinitivändelserna för övriga regelbundna svenska verb är -a eller nolländelse (i tredjekonjugationen). Så är ju iofs. fallet även för ”skilja”, vilket vi ser på imperativet ”Skilj!” Men i de två andra fallen är det ”Gläd!” och ”Stöd!”. Det som händer är att verbet ”glädja” omanalyseras som ”glädj-a” istf. ”gläd-ja”. Detta är inte särskilt konstigt, och vi får se i vilken mån som de nya j-formerna vinner full acceptans med tiden. Det är intressant att se att mediespråket är genuint delat i frågan om ”skil(j)de” och stöd(j)er, där marginalen är snävare än 40-60. Språkråder tillåter både ”skiljde” och ”skilde”, men rekommenderar ”stöder”. Denna rekommendation verkar dock inte ha påverkat journalisterna särskilt mycket, eftersom de båda j-formerna har ungefär lika stort stöd. Däremot är den avrådda formen ”stödjer” i klar majoritet i bloggspråket, medan läget för det tillåtna ”skiljde” är ungeför 50-50. Vi får se om detta visar på att rekommendationerna kan ändras i framtiden.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: